Bijzondere voorwaarden Covid-19 – Autocars

Door de wereldwijde impact van het coronavirus zal u zich ongetwijfeld de vraag gesteld hebben: ‘Wat met mijn gereserveerde autocar?

Omdat wij beseffen dat deze situatie voor iedereen uitzonderlijk is zijn wij bereid uw autocar te annuleren rekening houdend met onderstaande procedure:

  • Onze algemene voorwaarden zijn van kracht en stellen dat bij een annulering van een autocar, méér dan 8 dagen voor de afreis, een verbrekingsvergoeding van €100 per autocar en/of per rit verschuldigd is. (artikel 7.1 algemene voorwaarden www.itareizen.be/autocars). Bij minder dan 8 dagen voor de afreis zijn de reguliere annuleringsvoorwaarden van toepassing.
  • Na uw verzoek tot annulering wordt uw huidige bestelbon aangepast met de annuleringskosten die van toepassing zijn.
  • Van zodra u de aangepaste bestelbon ondertekend naar ons terug verstuurd is de annulering geldig en wederzijds goedgekeurd.
  • Met deze aangepaste bestelbon kan u een nieuwe reservatie maken met uiterste reisdatum 31/12/2022. Bij het aanmaken van een nieuwe reservatie mag u verwijzen naar het huidige bestelbonnummer WE/XXXX.X. Doordat wij vanuit deze reeds bestaande bestelling vertrekken worden de annuleringskosten in vermindering gebracht en zo houdt u geen financiële schade over aan de annulering omwille van Covid-19.
  • Bestelbonnen die na 31/12/2022 niet opnieuw in bevestiging zijn geplaatst zullen gefactureerd worden aan rato van de voorziene annuleringskosten.

Wij bieden u dus ruimschoots de tijd om met uw vereniging, vrienden- of familiegroep of school een nieuwe autocarreservatie te maken waardoor ook wij, samen met u, positief kunnen vooruitkijken naar de toekomst.

Het is dankzij onze jarenlange ervaring dat ons bedrijf deze grote impact op onze sector zal kunnen dragen en waardoor u kan rekenen op onze medewerking onder deze moeilijke omstandigheden!

Graag willen we u bedanken voor het vertrouwen en uw begrip.

Zorg goed voor elkaar, zodat we straks weer samen van de prachtige dag- en meerdaagse reizen kunnen genieten.